KARAR DENETİM
Blog

Kur Değerlemesinde Gelinen Son Durum

Bağımsız denetime tabi şirketler için (Raporlama çerçevesi olarak TMS veya BOBİ FRS uygulayanlar) Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) 15 Mart 2021 tarihinde bir duyuru yayınlayarak kur değerlemesinde uygulanacak esasları belirlemiştir.

Kur Değerlemelerinde Bir Doğru Bir Yanlış, Uygulamalar Karışık

Yabancı para ile avans verilmesi işlemi ithalatta ve ithalata bağlı diğer sektörlerde sıklıkla görülmektedir. Döviz kurlarındaki oynaklık bu alanda faaliyet gösteren işletmeleri yabancı para ile avans işlemlerine yöneltmektedir. Yapılan sözleşmeler değişken fiyatlı olabilmektedir.

Yabancı Paralı Avans Bedellerinin Raporlanması

Yabancı para ile avans verilmesi işlemi ithalatta ve ithalata bağlı diğer sektörlerde sıklıkla görülmektedir. Döviz kurlarındaki oynaklık bu alanda faaliyet gösteren işletmeleri yabancı para ile avans işlemlerine yöneltmektedir. Yapılan sözleşmeler değişken fiyatlı olabilmektedir.

MSUGT’den Bobi Frs’ye Geçiş

Kamu Gözetim Kurumu, TTK’un kendine verdiği yetkiyi kullanarak, işletme türleri için uygulanacak standartları belirlemektedir. 2017 yılında yayınlanan BOBİ FRS ile büyük işletmeler için yeni bir standard belirlemiştir. Aslında BOBİ FRS, daha önce taslak olarak yayınlanan YFRÇ’dir. YFRÇ’nin adı değiştirilmiş ve birkaç küçük değişiklik yapılmıştır.

TFRS Taksonomisi ve Nakit Akış Tablosu

Uluslararası işletmelerin faaliyetlerinin çeşitlenmesi ve daha fazla ülkeye yayılması, ekonomik karar vericilerin finansal tabloların güvenilirlik, şeffaflık ve karşılaştırılabilir olma özelliklerini…

Önemi Anlaşılmayan Önemlilik!

Özet Ülkemizde bağımsız denetime tabi olan şirketlerin sayısında meydana gelen artışa paralel olarak bağımsız denetim standartları daha da önemli hale gelmektedir.

Denetim Sektörü Yeniden Şekilleniyor

Sermaye piyasalarının temel unsurlarından biri denetimdir. Denetim firmalarına duyulan güven, piyasaları da güvenilir kılmaktadır. Dünya genelinde sermaye piyasalarında büyük denetim firmalarının hakimiyeti de bilinen bir gerçektir.

Kondordato Başvurularına Sıkı Denetim Geliyor

Konkordato, çeşitli nedenlerle geçici ekonomik zorluklar yaşayan şirketlere, şirketin iflas etmesi durumunda ortaya çıkabilecek sosyo-ekonomik olumsuzluklar gözönünde bulundurularak, belirli bir mühlet verilmesidir. Bu sürede, şirketin kendini toplaması için, alacaklıların takibi durdurulmakta, yeniden yapılanmasına izin verilmektedir.

TÜRMOB ve KGK Arasında Sıkışmak

Denetçilere ilk eğitim zorunluğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından geçirilmiştir. Denetim faaliyetlerini bir dönem düzenleyen SPK, denetçilere lisanslarını yenilemek için zorunlu eğitim öngörmüştür.

Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.