Mart 29, 2021
Yabancı Paralı Avans Bedellerinin Raporlanması

Yabancı para ile avans verilmesi işlemi ithalatta ve ithalata bağlı diğer sektörlerde sıklıkla görülmektedir. Döviz kurlarındaki oynaklık bu alanda faaliyet gösteren işletmeleri yabancı para ile avans işlemlerine yöneltmektedir. Yapılan sözleşmeler değişken fiyatlı olabilmektedir.  Ancak ağırlıklı çoğunluğu içermektedir. Değişken fiyatlı sözleşmelerin raporlanmasında özellikli bir durum sözkonusu olmamaktadır. Çünkü avans tutarı döviz kurundaki değişimden etkilenen parasal bir kalem olmaktadır. Ancak, sabit fiyatlı sözleşmelerde avans, parasal olmayan nitelik kazanmaktadır. Başka bir ifade ile döviz kurundaki değişim, avans tutarının satın alma gücünü etkilememektedir. Bu tür avansların, nasıl raporlanacağı, teorik olarak belirli olsa bile, IAS/TMS 21 “Kur Değişim Etkileri Standardı” kapsamında net olarak açıklanmamıştır.  Uluslararası Standartlar Kurulu, farklı uygulamaların önüne geçmek için, 2016 yılından IFRS Yorum 22 Yabancı Para İşlemleri ve Avans Bedeli Standardı’nı yayınladı.  KGK bu düzenlemeyi Türk mevzuatına kazandırmak için TFRS Yorum 22’yi yayınladı.

İlgili çalışmaya linkten ulaşabilirsiniz.

Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.