TARAFSIZ VE İLKELİ

Değerleme

Karmaşık bir konu olarak, değerleme hizmetleri, muhasebe, finans, vergi vb. gibi çok çeşitli alanda uzmanlık gerektirir. Karar, çeşitli nicel ve nitel faktörleri göz önüne alarak varlık sınıfları itibariyle değerleme hizmetleri sunmaktadır.

Karar, aşağıdaki iki değerleme konusuna odaklanmaktadır:
  • $Firma değerlemesi
  • $Değer düşüklüğü testine yönelik olarak maddi ve maddi olmayan varlıkların değerlemesi
Değerleme raporuna ek olarak, Türkiye’de yabancı yatırımcılara yönelik olarak satın alma süreçleri ile ilgili danışmanlık hizmetleri de sunulmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (Kurul) 11.04.2019 tarih ve 21/500 sayılı toplantısında “Gayrimenkul Dışındaki Varlıkların Sermaye Piyasası Mevzuatı Kapsamındaki Değerlemelerinde Uyulacak Esaslar” (İlke Kararı) belirlenmiştir.

Şirketimiz söz konusu ilke kararında belirtilen hususları taşımaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu’na tabi şirketlerin değerleme işlemleri Kurumsal Finansman bölümümüz direktörlüğünde yürütülmektedir.

Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.