ULUSAL VE ULUSLARARASI DENEYİM

Eğitim Hizmetleri

Çağımızın denetim ve muhasebe anlayışı dinamik bir yapıya sahiptir. Finansal tabloların hazırlanmasındaki ilkeler, ekonomik dinamiklerin değişimine paralel olarak sürekli değişmektedir. Temel görevlerini yürüten çalışanlar, zaman zaman iş yoğunluğundan değişiklikleri takip edememektedirler.
 
Firmamız, çalışanların bilgilerinin tazelenmesinde, yeniliklerin işletmelere uygulanmasında eğitime büyük önem vermektedir. Firmamız aşağıdaki alanlarda düzenli eğitim faaliyetleri düzenlemektedir. Eğitimlerimiz, işletmemiz bünyesinde veya firmaların tesislerinde düzenlenebilmektedir.
 
  • $Uluslararası Denetim Standartları
  • $Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları
  • $BOBI Finansal Raporlama Standartları
  • $Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarındaki Yenilikler
  • $Finansal Yönetim
  • $Firma Değerlemesi
  • $SPK Mevzuatı
Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.