ETİK İLKELERE BAĞLI VE KURUMSAL

Bağımsız Denetim

Şirketimiz, kuruluşlara Uluslararası Denetim Standartlarına (ISA) uygun olarak güvence ve denetim hizmeti sunmaktadır. Karar, hem yerel hem de uluslararası mevzuat uyarınca hazırlanmış finansal tabloları denetlemektedir. Denetim hizmetlerimizin birincil amacı, finansal tabloları daha şeffaf ve güvenilir hale getirmektedir.
Denetim hizmetlerimiz aşağıdaki yasal düzenlemeler çerçevesinde yürütülmektedir:
  • $Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)
  • $Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)
  • $Büyük ve Orta Ölçekli İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standartları (BOBI FRS)
  • $Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri
  • $Kamu Gözetim Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) düzenlemeleri
  • $Türkiye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) düzenlemeleri
Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.