MAKALELER

Karar Denetim’i Takipte Kalın

Karar Denetim makelelerini ve bizimle ilgili tüm duyuru ve haberleri takip edin.

Detaylı Bilgi

Kur Değerlemesinde Gelinen Son Durum

Kur Değerlemesinde Gelinen Son Durum

Bağımsız denetime tabi şirketler için (Raporlama çerçevesi olarak TMS veya BOBİ FRS uygulayanlar) Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) 15 Mart 2021 tarihinde bir duyuru yayınlayarak kur değerlemesinde uygulanacak esasları belirlemiştir.

Kur Değerlemelerinde Bir Doğru Bir Yanlış, Uygulamalar Karışık

Kur Değerlemelerinde Bir Doğru Bir Yanlış, Uygulamalar Karışık

Yabancı para ile avans verilmesi işlemi ithalatta ve ithalata bağlı diğer sektörlerde sıklıkla görülmektedir. Döviz kurlarındaki oynaklık bu alanda faaliyet gösteren işletmeleri yabancı para ile avans işlemlerine yöneltmektedir. Yapılan sözleşmeler değişken fiyatlı olabilmektedir.

Slide
Bağımsız Denetim

Şirketimiz, kuruluşlara Uluslararası Denetim Standartlarına (ISA) uygun olarak güvence ve denetim hizmeti sunmaktadır.

Slide
Danışmanlık

Şirket satınalma, devir, birleşme ve bölünme, Şirket değerleme, Yatırım projeleri vb.. konularında danışmanlık hizmeti vermektedir.

Slide
Halka Arz

Sermaye piyasasından menkul kıymet ihraç ederek fon temin etmek isteyen işletmelerin bu süreçte gerekli olan ihtiyaçlarına yönelik olarak danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Slide
Değerleme

Karmaşık bir konu olarak, değerleme hizmetleri, muhasebe, finans, vergi vb. gibi çok çeşitli alanda uzmanlık gerektirir. Karar, çeşitli nicel ve nitel faktörleri göz önüne alarak varlık sınıfları itibariyle değerleme hizmetleri sunmaktadır.

Slide
Eğitim Hizmetleri

Çağımızın denetim ve muhasebe anlayışı dinamik bir yapıya sahiptir. Finansal tabloların hazırlanmasındaki ilkeler, ekonomik dinamiklerin değişimine paralel olarak sürekli değişmektedir.

previous arrow
next arrow

Abacus Worldwide, dünyanın her bölgesindeki muhasebe firmalarına ve hukuk firmalarına doğrudan erişim sağlayan, profesyonel hizmet firmalarından oluşan bir mesleki birliktir.

Abacus üyeleri büyüyen müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için uluslararası iş yönlendirmelerini destekler ve bilgi alışverişinde bulunur.

Detaylı Bilgi

Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.