Mart 23, 2021
Denetçi Adayı Seçiminde Çağın Gençliğini Anlamak

Denetçilik çok önemli bir kariyer mesleğidir. Dünya genelinde, mesleki kriterlerini oluşturmuş, mesleki örgütlenmesine tamamlamıştır.

Denetçi olabilmek için mesleki bilgi temeldir. Ancak, en az mesleki bilgi kadar önemli olan diğer iki şey iletişim yeteneği ve karar verme gücüdür. Denetim şirketleri, bu faktörleri gözönünde bulundurarak denetçi adayları belirlemeye çalışmaktadırlar. Bilgi seviyesi yazılı sınavlarla ölçülebilirken, iletişim yeteneği ve karar verme gücünün ölçümü oldukça güçtür. Mülakatlar bir ölçüde yardım etse de, daha çok iş başında denetçi adaylarının bu özellikleri değerlendirilmektedir. Verilen yanlış kararlar, denetim şirketleri açısından, işi alma süreçleri ve deneme süresi nedeniyle büyük maliyetler ortaya çıkarmaktadır.

Denetim şirketleri, bu süreçlerin doğurduğu maliyetleri minimize etmek için, öncelikle, yeni gençlik kuşağını anlamak ve bu uygun bir ortam oluşturmak zorundadır. Yeni kuşağı anlamak açısından, dünyanın en önde gelen üniversitelerinden birinin yeni mezunları arasında yaptığı anket ilginç sonuçlar ortaya koymaktadır

  • Gençlerin yarıya yakını eğitim hayatlarının bir kısmında, üniversitenin sağlık biriminden ve dışarıdan psikoloji destek almışlardır. Stress ve üniversite kampüsündeki huzur konusundaki artan endişe sözkonusudur.
  • Gençlerin yine yarıya yakını karşı cinsle buluşup, dışarı çıkmadıklarını bildirmiştir. Buluşmaların, yaklaşık % 70 buluşma programı üzerinden gerçekleştirilmiştir.
  • Gençlerin 2/3’i, diğerlerinin saldırısından çekindikleri için hayatlarının bir bölümünde görüşlerinin açıkça ifade etmekten çekindiğini bildirmiştir.
  • Gençlerin hepsi akıllı telefon kullanmaktadırlar. Sosyal ağlarla iletişim kurmaktadır.

Özetlemek gerekirse, çağın gençliği teknolojiye adapte ve değişiklilere açık olmasına rağmen, yüz yüze iletişimde oldukça zayıf, düşüncelerini açıkça ifade edemeyen, çabuk sıkılan, psikolojik rahatsızlıklara yatkın, otorite ve kurallara uyum konusunda sorunları olan bir gençlik. Denetim şirketleri, bu özellikleri mutlaka gözönünde bulunduracak bir çalışma ortamı hazırlamak zorunda gözükmekteler. Aksi halde, denetçi devir hızının yüksekliği nedeniyle aşırı maliyetlerde yüz yüze kalacaklardır.

Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.