Mart 29, 2021
MSUGT’den Bobi Frs’ye Geçiş

Kamu Gözetim Kurumu, TTK’un kendine verdiği yetkiyi kullanarak, işletme türleri için uygulanacak standartları belirlemektedir. 2017 yılında yayınlanan BOBİ FRS ile büyük işletmeler için yeni bir standard belirlemiştir. Aslında BOBİ FRS, daha önce taslak olarak yayınlanan YFRÇ’dir. YFRÇ’nin adı değiştirilmiş ve birkaç küçük değişiklik yapılmıştır.

BOBİ FRS öncesinde, denetim kapsamına giren şirketler gruplara ayırılmış ve iki temel grup oluşturulmuştur. Birinci grup, KAYİK niteliğinde olan şirketlerden oluşmakta, diğer grup büyük şirketlerdir. Büyük şirketlerin belirlenmesinde ise üç kriter geliştirilmiştir.

KGK TMS/TFRS’ye göre finansal tablo düzenlenmesini KAYİK Şirketleri için zorunlu kılmış, büyük şirketler için ise isteğe bağlı bırakmıştır. TMS/TFRS’yi seçmeyen büyük işletmelerin, MSUGT esaslarına göre raporlama yapabileceğini açıklamıştır. 29.12.2014 tarihli Kurur Kararı yapılan düzenlemeye göre, uygulama 01/01/2014 tarih ve sonrasında başlayan hesap dönemleri kapsamaktadır.

Büyük işletmeler, TMS/TFRS’nin faydadan çok, maliyet getirecekleri inancıyla büyük çoğunlukla, MSUGT esaslarına göre raporlamayı tercih etmiştir. Ancak, uygulamanın ömrü ancak üç yıl olmuştur. Şimdi MSGUT’u seçen işletmeler, 01.01.2018 tarihi ve sonrası dönemlerde BOBİ FRS’yi uygulamak zorundadırlar.

BOBİ FRS, tam set standartların (TMS/TFRS) neredeyse aynısıdır. Uygulamayı pek etkilemeyecek, 1 yılı aşmayan vadeli satışlarda, alacaklarda ve borçlarda vade farklarının ayrıştırılmaması gibi, ufak farklılıklar hariç, uygulamacıları uğraştıran ertelenen vergi gibi bir çok ana husus BOBİ FRS’de yer almaktadır. Bu açıdan bakıldığında, 2014 yılında MSGUT yerine TMS/TFRS’yi seçin işletmeler açısından değişen nerdeyse hiçbir şey olmayacaktır . Dolayısıyla bu şirketler geriye doğru bir düzeltme yapmak zorunda kalmayacaklardır. Ancak, MSGUT’u seçen işletmeler, dönem başı rakamlarını oluşturmak açısından geriye doğru bir düzeltme yapmak zorunda kalacaklardır.

2014-2015 ve 2017 yıllarında MSGUT’u uygulayan şirketlerin önünde iki seçenek vardır. Ya TMS/TFRS’yi uygulayacaklar, ya da BOBİ YFRS’yi.  Aralarındaki farkın neredeyse yok denecek karar az olduğu bu iki standart setinin seçimi değerlendirilirken, uluslararası geçerliliklerine bakılması gereklidir. Ara çözümler yerine tam set standartların seçimi, hem şirketlerin iş yükünü arttırmayacak, hem de şirketlerin uluslararası arenaya daha girmelerine yardımcı olacaktır.

Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.