Mart 23, 2021
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

Gayrimenkuller elde bulundurulma amaçlarına göre, finansal tablolarda raporlanırlar. İşletmeler aşağıdaki üç amaç için gayrimenkul elde bulundururlar:

  1. Normal iş akışı içerisinde satılacak gayrimenkuller (satış amaçlı),
  2. Mal ve hizmet üretiminde, tedarikinde veya idari amaçlarla elde tutulan gayrimenkuller (kullanım amaçlı),
  3. Kira geliri elde etmek veya değer artış kazancı elde tutmak için elde edilen gayrimenkuller (yatırım amaçlı).

Satış amaçlı gayrimenkuller stok, kullanım amaçlı olanlar ise maddi duran varlık olarak raporlanırlar. Yatırım amaçlı olanlar ise, duran varlıklar içerisinde “Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller” başlığı altında raporlanırlar.

Yatırım amaçlı gayrimenkuller, uzun vadeli bir yatırım aracı olarak görülürler. Bu gayrimenkuller, işletmenin faaliyetini yürütmesi için zorunlu olarak elde bulundurduğu gayrimenkuller değildirler. Temel amaç, kira geliri veya değer artış kazancı elde etmektir.

Yatırım amaçlı gayrimenkul, işletmenin kendi sahip olduğu gayrimenkuller olabileceği gibi, ileride yatırım amaçlı olarak kullanılmak amacıyla geliştirilen ya da inşa edilen gayrimenkuller de olabilir. Ayrıca yatırım amaçlı gayrimenkuller finansal kiralama yoluyla elde tutulan gayrimenkuller de olabilir. Yatırım amaçlı gayrimenkuller içerisinde, faaliyet kiralaması yoluyla kiralanan gayrimenkullere ilişkin hakların da raporlanması mümkündür. Burada raporlanan, gayrimenkulün kendisi değildir. Çünkü faaliyet kiralaması bir alım, satımı temsil etmez. Varlığın mülkiyeti kiracıya geçmez. Burada raporlanan unsur kiralamadan doğan haktır. Bu hakkın raporlanabilmesi için yatırım amaçlı gayrimenkul tanımını karşılayan koşulların sağlanması gerekir.

Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.