Mart 23, 2021
Nakit Akış Tablosu Düzenlemek Zorlaşıyor

Finansal tablolar tahakkuk ilkesi temel alınarak düzenlenir. Bunun tek istisnası nakit akış tablolarıdır.

Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.