Mart 23, 2021
Hasılatın Ölçülmesi

Hasılat, hasılatın ortaya çıkmasına sebep olan işlem ve olaya ilişkin taraflar arasında yapılan anlaşma uyarınca alınan veya alınması beklenen tutar esas alınarak ölçülür. Hasılat sonucunda elde edilmesi beklenen nakit tutarların tahsilatının bir yıl ve daha kısa bir süre için ertelenmesi durumunda, hasılat bugünkü değer hesaplaması yapılmaksızın alınması beklenen nakit tutar üzerinden kayda alınır. Bir başka ifade edile bir yıl ve kısa süreli vadeli satışlarda, vade farkın mal ve hizmet satış bedelinden ayrıştırılmaz.

Hasılatın ölçümünde, işletme tarafından uygulanan kasa ve miktar iskontoları hasılat tutarından indirilir (5.8).

Ana standartta (TFRS 18) hasılatın ölçümü bugünkü değeriyle yapılsa da, BOBİ FRS’de bu yöntem sadece 1 yıldan uzun sürede tahsil edilmesi beklenen hasılat için kullanılmaktadır. Bir yılın hesaplanmasında, bu bölümde özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak, finansal araçlar bölümünde düzenlemeye göre, hesaplamanın alacağın doğuş tarihinden itibaren yapılması gereklidir. 1 yıllık süre, hasılatın doğuş tarihinden, muhtemel tahsilat günü esas alınarak hesaplanır.

Hasılatın ilk kayda alındığı anda, anlaşmayla belirlenen tutarın tahsil edilebilirliğinde önemli bir risk bulunuyorsa anlaşmayla belirlenen tutar söz konusu riski yansıtacak şekilde düzeltilir ve hasılat düzeltilmiş tutar üzerinden ölçülür. Bununla birlikte hâlihazırda hasılat olarak kayda alınan tutarın tahsil edilebilirliği hususunda daha sonradan belirsizliklerin oluştuğu durumda, başlangıçta kayda alınan hasılat tutarında bir düzeltme yapılmaz. Bu durumda hasılatın karşılığında kayda alınan alacak tutarı değer düşüklüğü testine tabi tutularak, varsa değer düşüklüğü zararı da kayda alınır (5.11).

Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.