KARAR DENETİM

Blog

TFRS Taksonomisi ve Nakit Akış Tablosu

Uluslararası işletmelerin faaliyetlerinin çeşitlenmesi ve daha fazla ülkeye yayılması, ekonomik karar vericilerin finansal tabloların güvenilirlik, şeffaflık ve karşılaştırılabilir olma özelliklerini…

Önemi Anlaşılmayan Önemlilik!

Özet Ülkemizde bağımsız denetime tabi olan şirketlerin sayısında meydana gelen artışa paralel olarak bağımsız denetim standartları daha da önemli hale gelmektedir.

Denetim Sektörü Yeniden Şekilleniyor

Sermaye piyasalarının temel unsurlarından biri denetimdir. Denetim firmalarına duyulan güven, piyasaları da güvenilir kılmaktadır. Dünya genelinde sermaye piyasalarında büyük denetim firmalarının…

Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.